Overleger og psykologspesialist

Vestre Viken

 • Vettre, Viken
 • Fast
 • Fulltid
 • 1 måned siden
Vil du være med å utvikle en faglig sterk akuttpsykiatri inn i nytt sykehus?
Psykiatrisk avdeling Blakstad, Vestre Viken, står overfor et generasjonsskifte. I 2025 flytter vi inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen, hvor vi blir nære naboer til kollegaer i somatikken og en del av et bredt psykiatrisk fagmiljø, inkludert Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling og Avdeling for rus og avhengighet. Klinikk for psykisk helse og rus satser med full tyngde for å utvikle avdelingen vår inn mot denne milepælen; sammen har vi etablert utviklingsprogrammet Samhandling og Pasientflyt mot 2025, og vi lyser nå ut 6 overlegestillinger samt en stilling som psykologspesialist.

Bli med på laget nå
Vi søker utviklingsorienterte og engasjerte spesialister, gjerne med ambisjoner om å sette i gang forsknings- og utviklingsprosjekter innen sine fagfelt. Målet er et nasjonalt ledende fagmiljø i tett integrasjon med somatikken, fundamentert på vitenskap, oppdaterte retningslinjer og sammenhengende tjenester for pasientene som er avhengige av oss. Mens moderne lokaler med utsikt over Drammensfjorden bygges på Brakerøya, skal vi bygge dette fundamentet på Blakstad; å bli med på laget allerede nå er en enestående mulighet til å påvirke det som kommer til å bli en av landets største akuttpsykiatriske avdelinger.

Fremtidens akuttavdeling
Psykiatrisk avdeling Blakstad er en av Norges største sykehusavdelinger for behandling av psykiske lidelser. Befolkningen for vårt opptaksområde er i underkant av 500.000 innbyggere fordelt på 22 kommuner.

Vi er opptatt av at en akuttavdeling skal være et ledd i en kjede, hvor de gode kolleger står klare til å ta over påbegynt behandling når pasientene våre ikke lenger trenger sykehusopphold. Klinikken har FACT-team ved våre fem DPS i samarbeid med samtlige kommuner. Nylig har vi fått tildelt 21.2 MNOK fra Helsedirektoratet for å øke kapasiteten ytterligere. Et eget FACT-team ved sikkerhetsseksjonen er også under utvikling, og teamet følger opp alvorlig psykisk syke med økt voldsrisiko. Vi går mot strømmen og jobber aktivt for at leger skal bruke mindre tid på dokumentasjon og administrativt arbeid; vi har en tillitsbasert tilnærming til avspasering og overtid, hvor det viktigste er at arbeidsoppgaver blir gjort.

Søknadsfrist:

01.10.2020

Arbeidsgiver:

Vestre Viken

Sted:

Vettre

Stillingstittel:

Overleger og psykologspesialist

Heltid / Deltid:

Heltid

Ansettelsesform:

Fast

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4255421705

Stillinger:

7

Sosial deling :

Vi søker deg som
 • Er faglig oppdatert og utviklingsorientert
 • Er god til å samarbeide, tenker helhetlig og motiverer andre
 • Skaper trygghet blant pasienter og kollegaer
 • Ser viktigheten av mangfold i helsevesenet
 • Arbeider strukturert og systematisk for å fremme god pasientbehandling og pasientsikkerhet
 • Ønsker å jobbe med akuttpsykiatri
 • Har erfaring med fagutvikling eller forskning (vektlegges)
Vestre Viken tilbyr
 • Mulighet til å være med å utvikle akuttfaget inn mot nytt sykehus i Drammen
 • Muligheter for å drive forskning, fag- og tjenesteutvikling innen akuttpsykiatri
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning
 • Mulighet for fortsatt deltids arbeidstilknytning etter AFP/alderspensjonering
 • Ulike velferdstilbud, herunder mulighet for billig leie av permanent båt- og opplagsplass på sykehusområdet i indre Oslofjord, mulighet for medlemsskap i jaktlag (Blakstad sykehusområde har eget jaktområde med fellingstillatelser), mulighet for personalbolig, mulighet for leie av billige ferieleiligheter i inn- og utland, mulighet for barnehageplass på sykehusområdet, subsidiert parkeringsplass på sykehusområdet, godt utviklet kollektivtilbud med egen bussholdeplass ved sykehuset. Flere av disse velferdsgodene vil kunne fortsette etter flyttingen til Brakerøya, fordi VVHF fortsatt kommer til å ha disposisjonsrett over størsteparten av Blakstads sykehusområde.
Avdelingens tillitsvalgt er Hege Marie Dalsveen, tlf. 32 80 44 03.

Arbeidssted

Strandveien 35, 1392 Vettre

Norge

Kontaktinformasjon

Sondre Sperle Engebretsen

klinikkoverlege

952 35 038

Ane Nguyen

Avdelingsoverlege

910 07 807

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vestre Viken

Lignende Stillinger

 • Overleger og psykologspesialist

  Klinikk for psykisk helse og rus , Vestre Viken

  • Vettre, Viken
  Org. nr: - Stillingsident: 4255421705 Presentasjon av stillingen: Vil du være med å utvikle en faglig sterk akuttpsykiatri inn i nytt sykehus? Psykiatrisk avdeling Blakstad, Ves…
  • 7 dager siden
 • Overleger og psykologspesialist, Vestre Viken

  • Vettre, Viken
  Vil du være med å utvikle en faglig sterk akuttpsykiatri inn i nytt sykehus? Psykiatrisk avdeling Blakstad, Vestre Viken, står overfor et generasjonsskifte. I 2025 flytter vi inn …
  • 1 måned siden
 • Teamleder/veileder for FFT-team Psykolog/psykologspesialist

  Barneverntjenesten, Avdeling tiltak

  • Sandvika, Viken
  Org. nr: - Stillingsident: 4265003115 Presentasjon av stillingen: Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med cirka 125 årsverk og 140 ansat…
  • 16 dager siden