Etterforsker. Politibetjent (SKO 1461/ 1459/ 1457)

Politiet

 • Kristiansand, Agder
 • Fast
 • Fulltid
 • 1 måned siden
Ved Kristiansand politistasjon er det ledig to faste stillinger som politibetjent 3/2/1, etterforsker. Etterforskerne skal bistå med etterforskning av voldssaker ved Kristiansand politistasjon, Midtre Agder driftsenhet.

Kompetansebevis for at kriteriene til politibetjent 2 og/eller 3 er oppfylt, må dokumenteres. For å bli tilsatt som politibetjent må søker ved tilsetting ha fullført Politihøgskolen med godkjent vitnemål.

Ved ledig tilsvarende stilling i driftsenheten, kan samme søkermasse benyttes ved eventuell tilsettingsprosess.

Plettfri vandel er et krav til stillingen. Ved tilbud om stilling må uttømmende og utvidet vandelsattest legges frem av søker, jf. Politiloven § 18 og Politiregisterloven §41.

Søknadsfrist:

16.08.2020

Arbeidsgiver:

Agder politidistrikt

Sted:

Kristiansand

Stillingstittel:

Etterforsker. Politibetjent (SKO 1461/ 1459/ 1457)

Heltid / Deltid:

Heltid

Ansettelsesform:

Fast stilling

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4260969953

Stillinger:

2

Sosial deling :

Arbeidsoppgaver
 • Tjenestepersonen skal jobbe med etterforskning av voldssaker og vold i nære relasjoner ved eget avsnitt.
 • Bistå med etterforskning av voldssaker i Midte Agder GDE
 • Delta på aksjoner, pågripelser og ransakinger
 • Etterforskningsledelse av saker eller prosjekter
 • Samarbeid med Barnehuset i forbindelse med samrådsmøter og tilrettelagt avhør
 • Avhør av fornærmede, siktede og vitner
 • Turnustjeneste som for tiden innebærer tjeneste hver 3.helg samhandling med eksterne samarbeidspartnere
 • Andre oppgaver ved behov
Kvalifikasjoner

Nødvendig
 • Bestått politihøgskolen/politiskolen
 • Variert erfaring fra politiet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God generell datakompetanse
 • Kjennskap og erfaring med politiets sakbehandlingssystem BL og prosjektmodul i INDICIA
Ønskelig
 • Utdanning fra fagområdet
 • Videreutdanning i etterforskning
 • Videreutdanning i etterforskning av grov vold og drapsetterforskning
 • Bestått KREATIV avhørsutdannelse eller tilsvarende
 • Relevant taktisk og teknisk etterforskningserfaring
 • Andre språkkunnskaper
 • Erfaring i bruk av politiets analyseverktøy
Personlige egenskaper
 • Du er MODIG: - Du tar ansvar. Du tar initiativ, fatter beslutninger og gjennomfører beslutninger. Du er tydelig og gir tilbakemeldinger. Du forstår og håndterer risiko.
 • Du viser RESPEKT: - Du er profesjonell, anerkjenner mangfold, behandler alle likeverdig og opptrer på en måte som styrker tilliten til politiet.
 • Du er HELHETSORIENTERT - Du er nyskapende og endringsvillig. Du deler kunnskap og erfaring. Du handler til fellesskapets beste og bidrar til å løse politiets samfunnsoppdrag.
 • Du er TETT PÅ: - Du er tilgjengelig og engasjert. Du løser probelmer og hjelper andre.
Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Agder politidistrikt mener at inkludering og mangfold er en styrke, og vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Agder politidistrikt vil om mulig tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Vi tilbyr
 • Lønn iht. Statens lønnsregulativ:
Politibetjent 3 (sko1461), lønnsramme 43 fra min. alternativ 09
Politibetjent 2 (sko1459), lønnsramme 42 fra min. alternativ 07
Politibetjent 1 (sko1457), lønnsramme 41 fra min. alternativ 05 * Turnustillegg og kompensasjon for belastende unntak fra arbeidsmiljøloven utbetales i henhold til gjeldende arbeidstidsbestemmelser for politi- og lensmannsetaten
 • Lov- og avtalefestet pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse - en av landets beste pensjonsavtaler. Til fradrag fra lønnen kommer 2 % lovfestet andel til Pensjonskassen.
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Agder politidistrikt er en IA-bedrift og er tilknyttet en moderne bedriftshelsetjeneste
Praktisk informasjon
Ved elektronisk søknad vil du få en e-post som bekrefter at denne er mottatt.

I henhold til offentlighetslova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Dersom reservasjon ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Attesterte kopier av vitnemål og attester som bekrefter kompetanse og ansiennitet, må lastes opp i webcruiters portal i forkant av et eventuelt intervju. Webcruiter har samarbeid med vitnemålsportalen og vitnemål kan derfor enkelt overføres mellom løsningene, dersom man har sine vitnemål der. Dersom du etter-registrerer: gå til webcruiter og logg inn - Søknader - Sendte søknader - velg søknaden du skal sende vitnemål til - nederst i CV velger du "legg til vedlegg" - last ned fra vitnemålsportalen - og velg "overfør". Ligger ikke dine papirer i vitnemålsportalen, må de stemples med "rett kopi" av godkjent utsteder (notarius publicus) før de lastes opp i pdf-format.

Referanser (minimum 2-3 stk.) lastes også opp i webcruiter under sendte søknader. Nederst i CV finner du "vedlegg" og "last opp referanser". Dette må være på plass før et eventuelt intervju.

Vi følger smitteverns-veiledningene under tiden med covid-19 og det anbefales pr d.d. å gjennomføre alle intervjuer pr video. Dette kan endre seg i prosessen.

Ansettelse skjer på vilkår fastsatt i statsansatteloven (erstatter tjenestemannsloven) og personalreglementet for politi- og lensmannsetaten.

I de første seks måneder er den ansatte tilsatt på prøve. Tilsettingsorganet kan bestemme at slik prøvetid også skal gjelde, selv om den ansatte går direkte over fra annen statsstilling.

Etter ansettelse vil arbeidsgiver be den nyansatte om opplysninger om organisasjonstilhørighet, slik at en blir innplassert i riktig lønnstrinn i henhold til riktig Hovedtariffavtale.

Arbeidssted

Tollbodgata 45, 4614 Kristiansand

Norge

Kontaktinformasjon

Øystein Andre Lægende

Fung.leder voldsavsnittet

38 13 61 83

412 38 001

Kenneth Hjorth Rafaelsen

Seksjonsleder

381 36 363

407 23 464

Håkon Storesund

Avsnittsleder

38 13 60 96

915 75 742

Agder politidistrikt er ett av 12 politidistrikter i Norge. Vi dekker hele Agder, bortsett fra Sirdal kommune. Vi har ansvaret for 24 kommuner hvor det bor ca 300.000 mennesker. Agder politidistrikt ledes av politimester Kirsten Lindeberg og visepolitimester Arne Sundvoll.

Agder politidistrikt har ca 690 ansatte er nå organisert med 10 lensmanns- og politistasjonsdistrikt som inneholder 11 lensmannskontorer og fire politistasjoner. Lensmanns- og politistasjonsdistriktene ligger under tre geografiske driftsenheter (Vestre Agder driftsenhet, Midtre Agder driftsenhet og Østre Agder driftsenhet).

I tillegg til geografiske driftsenheter har politidistriktet fire funksjonelle driftsenheter (felles enhet for påtale, felles enhet for operativ tjeneste, felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning, felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie). I tillegg kommer PST og tre lederstøttestaber (kommunikasjon, virksomhetsstyring og HR/HMS).

Politiet